vedení účetnictví
daňová evidence
daňové poradenství
finanční poradenství.

www.vse-pro-dane.cz

Daňový kalendář

Sháníte účetní? - Nevíte si rady s kontrolním hlášením DPH? Potřebujete zpracovat účetnictví a mzdy? Neumíte vyplnit daňové přiznání. Kontaktujte mě na tel. 774 995 905 >

Daňový kalendář

Účetnictví Kolín a okolí / Daňový kalendář

Přejděte na měsíc:

Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec.

 

Seznam daní - leden 2019

 

09.01.2019

spotřební daň - splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.01.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

21.01.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.01.2019

spotřební daň - splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.01.2019

- daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2018

- spotřební daň - daňové přizání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

 

31.01.2019

biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2018

daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

 

Seznam daní - únor 2019

11.02.2019

spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.02.2019

daň z příjmů - učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

daň z příjmů - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 

20.02.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.02.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za leden 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za leden 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

- spořební daň - splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň - daňové přiznání za leden 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

 

28.02.2019

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

 

Seznam daní - březen 2019

01.03.2019

daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

 

12.03.2019

spotřební daň - splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.03.2019

daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

 

20.03.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

 

25.03.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daňe za únor 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za únor 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za únor 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

spotřební daň - daňové přiznání za únor 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)

 

27.03.2019

spotřební daň - splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

Seznam daní - duben 2019

01.04.2019

- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018

daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 

09.04.2019

spotřební daň - splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.04.2019

daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

 

20.04.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň k MOSS

 

23.04.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.04.2019

spotřební daň - splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.04.2019

daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

spotřební daň - daňové přiznání za březen 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

30.04.2019

- energetické daně - podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

- daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

 

Seznam daní - květen 2019

 

10.05.2019

spotřební daň - splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.05.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

27.05.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za duben 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za duben 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

spotřební daň - splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň - daňové přiznání za duben 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

 

31.05.2019

daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

 

Seznam daní - červen 2019

10.06.2019

spotřební daň - splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

17.06.2019

daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

20.06.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.06.2019

spotřební daň - splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.06.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za květen 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za květen 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

 

spotřební daň - daňové přiznání za květen 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

 

Seznam daní - červenec 2019

01.07.2019

daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

- Oznámení CRS (GATCA) - ​podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Oznámení FATCA​podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

10.07.2019

spotřební daň - splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.07.2019

daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

 

20.07.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.07.2019

daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

spotřební daň - splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň - daňové přiznání za červen 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

30.07.2019

- energetické daně - podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální nožství biopaliv a splatnost souvisejcící jistoty

 

31.07.2019

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

 

Seznam daní - srpen 2019

09.08.2019

spotřební daň - splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.08.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

26.08.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za červenec 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za červenec 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2019

spotřební daň - splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

 

 

 

Seznam daní - září 2019

 

02.09.2019

daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

 

09.09.2019

spotřební daň - splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

16.09.2019

daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

 

20.09.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.09.2019

spotřební daň - splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.09.2019 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za srpen 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za srpen 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

30.09.2019

daň z přidané hodnoty - žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

 

Seznam daní - říjen 2019

 

10.10.2019

spotřební daň - splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.10.2019

daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

 

20.10.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

21.10.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.10.2019

daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

spotřební daň - splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň - daňové přiznání za září 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

 

30.10.2019

- energetické daně - podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální nožství biopaliv a splatnost souvisejcící jistoty

 

31.10.2019

daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

 

Seznam daní - listopad 2019

11.11.2019

spotřební daň - splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.11.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.11.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za říjen 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za říjen 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

spotřební daň - splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

 

 

Seznam daní - prosinec 2019

02.12.2019

daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

 

10.12.2019

spotřební daň - splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

16.12.2019

daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

20.12.2019

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

27.12.2019

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za listopad 2019

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za listopad 2019

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

spotřební daň - splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň - daňové přiznání za listopad 2019

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

 

31.12.2019

- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019