vedení účetnictví
daňová evidence
daňové poradenství
finanční poradenství.

www.vse-pro-dane.cz

Daňový kalendář

Sháníte účetní? - Nevíte si rady s kontrolním hlášením DPH? Potřebujete zpracovat účetnictví a mzdy? Neumíte vyplnit daňové přiznání. Kontaktujte mě na tel. 774 995 905 >

Aktuality

9.5.2016 Elektronická evidence tržeb

V roce 2016 bude v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. 

Jedná se o moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR, který zefektivní činnost finanční správy a umožní jí zacílit kontroly přesně tam, kde je potřeba, ostatní podnikatelé nebudou zbytečnými kontrolami obtěžováni. Evidence tržeb napomůže k obnovení férové soutěže mezi podnikateli a zajistí státnímu rozpočtu vyšší daňové příjmy bez nutnosti daně zvyšovat těm, kteří je poctivě platí.

Finanční správa dne 4.4.2016 spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb. Na adrese www.e-trzby.cz mohou podnikatelé, občané, ale i IT specialisté najít v uživatelsky příjemném prostředí moderních stránek potřebné informace o nově zaváděném systému.

 

Zdroj: www.mfcr.cz

 

9.5.2016 Informace k přenesení daň. povinnosti

Komplexní informace pro plátce daně k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti

1.1.2016 Daňové tiskopisy pro rok 2016

Na této stránce naleznete ke stažení všechny potřebné daňové tiskopisy pro rok 2016: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

1.1.2016 Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Více informací naleznete na stránkách MFČR: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/kontrolni-hlaseni-dph

1.1.2016 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016

31.12.2015 Bankovní účty finančních úřadů

Bankovní účty včetně předčíslí dle finančních úřadů naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

29.12.2014 Daňové změny pro rok 2015

Jaké legislativní změny nás čekají v roce 2015? Celkový souhrn změn v daňových zákonech naleznete v tomto článku: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2014/zmeny-v-danovych-zakonech-v-roce-2015-19976

6.8.2014 Daňová sleva pro pracující důchodce už platí, jak ji získat co nejdřív


Dobrá zpráva pro pracující důchodce přišla rozhodnutím Ústavního soudu, které jim vrací slevu na poplatníka už za letošní rok. Na otázky, jak to bude probíhat v praxi, odpovídá mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/sleva-pro-pracujici-duchodce-dgh-/p_dane.aspx?c=A140804_122147_p_dane_zuk

Více info na: http://finance.idnes.cz/sleva-pro-pracujici-duchodce-dgh-/p_dane.aspx?c=A140804_122147_p_dane_zuk

18.7.2014 Chystaná novinka: Výdajové paušály živnostníků budou omezeny limitem

Od příštího roku čeká živnostníky velká změna. Výdajové paušály bez omezení absolutní částkou budou moci uplatnit jen ti, jejichž roční příjem nepřesáhne dva miliony korun. Chystanou novelu zákona o daních z příjmu přibližuje Gabriela Ivanco z auditorské společnosti Mazars.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/zmeny-ve-vydajovych-pausalech-deq-/p_dane.aspx?c=A140716_144021_podnikani_sov


11.1.2013 ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY - platné pro rok 2013

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013.

Více info na: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/platna_legislativa_ucetni_standardy_75927.html

8.1.2013 Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům

Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení § 35ba odst.1 písm.a) zákona o daních z příjmů, účinného od 1.1.2013 u pracujících starobních důchodců, uvádí Generální finanční ředitelství následující.

08.01.2013

V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

V Praze dne 8. ledna 2013

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20433.html

 

18.4.2012 Ministerstvo už začalo rozesílat složenky k úhradě daně z nemovitostí

18. dubna 20129:50 Čtvrtek 31. května je posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2012 nebo její první splátky. Složenky na úhradu této daně už začala poplatníkům rozesílat daňová správa. Do schránek by je lidé měli dostat postupně, a to nejpozději do poloviny května.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/dan-z-nemovitosti-2012-a-platba-dgw-/p_dane.aspx?c=A120418_094841_p_dane_sov

11.4.2011 Spočítejte si, jak se vám změní čistá mzda podle vládního balíčku

11. dubna 201215:03

Vláda se dohodla, že se od roku 2014 bude zvyšovat daň z příjmu pro všechny. Z nynějších 15 procent ze superhrubé mzdy to bude 20 procent ze mzdy hrubé.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/vypocet-ciste-mzdy-0as-/p_dane.aspx?c=A120411_135905_p_dane_zuk

7.11.2011 Bulletin

Nové číslo bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE - č. 10/2011

4.11.2011 Metodické pomůcky

Volba způsobu odpisování dlouhodobého majetku o obcí pro rok 2011

1.10.2011 Zpravodaj

Finanční zpravodaj číslo 6/2011 Ministerstva financí

12.8.2011 Návrh na snížení výdajových paušálu pro podnikatele

Spočítali jsme: Živnostníci by mohli přijít o desetitisíce za rok 12. srpna 2011